Czy wiesz, że...

Grapher posiada edytor wzorów matematycznych

Program został wyposażony w moduł edytora obiektów tekstowych, który może być użyty do edycji wzorów matematycznych, celem umieszczenia ich jako obiekt graficzny na wykresie.Obszerna biblioteka gotowych szablonów pozwala wybrać jeden z predefiniowanych wzorców do tworzenia wyrażeń matematycznych.Każdy szablon może być poddany modyfikacji i dostosowaniu do indywidualnych potrzeb. Odpowiednie narzędzia pozwalają na edycję szablonu wzoru, co pozwala tworzyć własne szablony użytkownika.Utworzone wyrażenia matematyczne nie odbiegają jakością do podobnych utworzonych za pomocą specjalizowanych programów. Należy pamiętać, że wzory tak utworzone mogą być wykorzystywane jako obiekty graficzne na wykresach, pozwalając wprowadzić do prezentacji nową jakość.Obiekt graficzny w formie wzoru matematycznego może być użyty jako dodatkowe uzupełnienie prezentacji danych w formie wykresu. Stanowić może element komentarza do prezentowanych danych.