Czy wiesz, że...

Grapher tworzy mapy izolinii

Dane w formie punktów XYZ mogą być przedstawiane przez program jako płaskie mapy izolinii lub powierzchniowe mapy przestrzenne.Mapa izolinii to płaska forma wykresu przestrzennego. Trzeci wymiar zawarty jest w wartościach izolinii, które przedstawiają punkty płaszczyzny XY dla których zmienna z ma stałą wartość. GRAPHER może tworzyć mapy izolinii na podstawie nieregularnie rozłożonych punktów XYZ lub na bazie regularnej siatki griddingu. Jeśli podstawą tworzenia mapy izolinii ma być zbiór punktów XYZ, to stosowany jest algorytm interpolacji pozwalający przetworzyć zestaw nieregularnych punktów w przestrzeni XYZ na regularną siatkę wartości o określonych parametrach. Parametry linii, którymi są kreślone poziomice oraz obszary między nimi mogą mieć dowolnie dobierane parametry.Mapa powierzchniowa to inna forma prezentacji danych XYZ. Podobnie jak mapa izolinii może ona być wykonana na podstawie zestawu plików XYZ lub na bazie pliku regularnej siatki wartości. Mapa powierzchniowa może mieć dobraną kolorystyke, dodane linie siatki lub ustawiony sposób oświetlenia powierzchni.Płaska mapa izolinii może być użyta w rzucie perspektywicznym jako element prezentacji wielowarstwowej. Rysunek pokazuje mapę powierzchniową i warstwę mapy izolinii.Liczba warstw, które mogą być prezentowane we wspólnym układzie współrzędnych jest nieograniczona. Jedynie czytelność takiej prezentacji może nakładać ograniczenia na ich liczbę.Regularna siatka wartości funkcji jest wygodnym narzędziem do rysowania wykresów funkcji dwóch zmiennych. Dla wykresu tego typu generowana jest regularna siatka wartości, która jest podstawą do tworzenia wykresu. Siatka wartości generowana jest oczywiście na podstawie wzoru funkcji, więc procedura interpolacyjna nie musi być tutaj stosowana, tak jak dla wykresów bazujących na zestawie punktów XYZ.