Mniej znane procedury dostępne w środowisku programu.