Wersja beta - Grapher 14 Preview

Użytkownicy licencji posiadających aktywne kontrakty serwisowe mają prawo uzyskać dostęp do wersji testowej programu Grapher 14 Preview w ramach otwartych testów beta, które umożliwiają użytkownikom testowanie nowej wersji programu przed jej wydaniem. Dostęp do wersji Preview uzyskują oni po zalogowaniu do swojego indywidualnego konta na stronie www producenta. Użytkownicy wersji Grapher 13, którym wygasł kontrakt serwisowy, dostęp do wersji Grapher 14 Preview uzyskać mogą po odnowieniu kontraktu serwisowego.
Nowości w Grapher 14 Preview

 • Wykresy Durova
  Wykresy Durova, obok diagramów Pipera stanowią kolejną funkcję programu Grapher umożliwiającą prezentowanie danych hydrologicznych, hydrogeologicznych i geochemicznych. Dodatkowo, prezentują one wartości parametrów takich jak pH i TDS przydzielone zarówno dla kationów jak i anionów.


 • Tworzenie wykresów na podstawie danych ułożonych w wierszach
  Dotychczas, program Grapher wymagał danych ułożonych w kolumnach, a w przypadku danych ułożonych w wierszach miał możliwość ich transpozycji na potrzeby tworzenia wykresu. Obecnie, nie będzie już potrzebna transpozycja, program będzie miał możliwość pracy na danych ułożonych w kolumnach.


 • Wykresy wielostronnicowe
  W nowej wersji programu możliwe będzie tworzenie wykresów na wielu stronach w obrębie tego samego pliku projektu.


 • Pozostałe zmiany:
  • Więcej opcji dostosowania krzywych
  • Usprawnienia w zakresie wykresów słupkowych
  • Usprawnienia w ustawień osi
  • Usprawnienia w zakresie ustawień strony
  • Usprawnienia w zakresie interfejsu użytkownika
  • Nowe możliwości importu/eksportu
  • Wykresy klas: Możliwość zastąpienia gradientów zmianami wprowadzonymi dla pojedynczych klas.
  • Wykres punktowy: Możliwość łączenia punktów krzywymi typu spline zamiast prostych odcinków.
  • Nazywanie wykresów na podstawie nagłówków tabeli danych.
  • Manager obiektów: Możliwość włączania/wyłączania widoczności kilku obiektów na raz.
  • Możliwość przypisania do wierszy tabeli danych określonych wartości.
  • Przyspieszenie w wydajności odświeżania wykresu.
  • Poprawienie błędu z widocznością okien przy ponownym uruchomienu programu.
  • Licencjonowanie: Możliwość uruchomienia instalatora MSI z parametrem wskazującym na plik z ustawieniami licencji.
  • Usprawnienie działania okna zgłaszania błędów.
  • Umieszczenie formatowania arkusza danych do pliku GPJ.
  • Przy zapisie dużego zestawu danych do starszego typu pliku GPJ, możliwość wyboru czy zapisać wszystkie dane bez formatowania, czy zapisać wraz z formatowaniem oraz ograniczeniami narzucanymi przez format XLSX.