szkolenia

Kursy e-learningowe
W chwili obecnej oferta obejmuje jeden kurs e-learningowy:

e-grapher
Grapher: Wizualizacje w układzie kartezjańskim i biegunowym oraz tworzenie przestrzennych i płaskich wykresów trzech zmiennych w środowisku programu Grapher


Materiał kursu omawia podstawy pracy w środowisku programu i porusza następujące zagadnienia:
  • początek pracy z programem,
  • interfejs i parametry systemowe,
  • praca z managerem obiektów,
  • praca z arkuszem danych,
  • automatyzacja wizualizacji,
  • tworzenie przykładowych wykresów.

Czas trwania nagrań sesji pracy z programem to łącznie 200 minut.