Wybrane nowości w Grapher 15 • Ulepszone łamanie osi
  • Możliwość lepszego przyciągnięcia uwagi do istotnych obszarów w obrębie wykresu dzięki nowym funkcjom łamania osi
  • Możliwość dodania symbolu i linii przed lub po złamaniu osi
  • Możliwość dostosowania czterech opcji symbolu łamania osi


 • Ulepszenia krzywych dopasowania
  Dostęp do lepszego wglądu w dane dzięki dodawaniu krzywych dopasowania do jeszcze większej liczby typów wykresu niż dotychczas. Modelowanie wgłębnych danych otworowych przy użyciu krzywych dopasowania X=F(Y) oraz modelowanie poszczególnych klas lub wszystkich klas jednocześnie na wykresie punktowym/liniowym


 • Nowy wykres matematyczny
  Tworzenie wykresów produktowych, różnicowych, średnich oraz wszelkich innych wykresów o typie funkcji przy użyciu nowego wykresu matematycznego (Math Plot), nazywanego w poprzednich wersjach programu wykresem sumacyjnym (Summation Plot). Wykres ten został rozbudowany i obsługuje obecnie również inne rodzaje funkcji matematycznych występujących w programie Grapher


 • Dostosowywanie wykresów skrzynkowych
  Możliwość uwzględnienia większej ilości statystyk na wykresach pudełkowych poprzez wybór alternatywnych statystyk dla linii środkowej, krawędzi pudełka oraz "wąsów". Dostępne opcje dla linii środkowej to mediana lub średnia. Opcje krawędzi skrzynki to kwartyle, oraz statystyki zdefiniowane przez użytkownika: percentyle, poziom ufności, odchylenie standardowe, błąd standardowy, minimum/maksimum oraz średnia. Dostępne opcje "wąsów" to IQR*współczynnik (gdzie IQR oznacza rozstęp międzykwartylowy a współczynnik jest definiowany przez użytkownika), minimum/maksimum (definiowane przez użytkownika), percentyle (definiowane przez użytkownika), odchylenie standardowe (definiowane przez użytkownika)


 • Oddzielne wypełnienie nad i pod punktem intersekcji krzywych
  Możliwość wskazania różnic pomiędzy dwoma wykresami poprzez dobór różnych stylów wypełnienia dla fragmentów poniżej i powyżej punktów przecięcia wykresów.


 • Etykiety izolinii
  Możliwość tworzenia bogatszych w informacje wykresów poprzez nadawanie etykiet izoliniom w programie Grapher.


 • Transformacja danych w arkuszu przy użyciu adresowania względnego
  Nowa funkcja kopiowania formuł transformacji pozwala zdefiniować równanie tylko dla jednej komórki arkusza, a następnie skopiować formułę dla wszystkich pozostałych wierszy dzięki adresowaniu względnemu (podobnie jak w programie Excel)

 • Udoskonalenia interfejsu
  Zapewnienie oszczędności czasu na szukanie odpowiednich komend poprzez:
  • Przesunięcie właściwości wycinków wykresu kołowego na zakładkę Property Manager (Managera Właściwości)
  • Przesunięcie właściwości wpisów legendy na zakładkę Property Manager (Managera Właściwości)
  • Przesunięcie właściwości poziomów map izoliniowych na zakładkę Property Manager (Managera Właściwości)

 • Udoskonalenia kolorów symboli wykresu punktowego
  Większa kontrola nad wyświetlaniem wykresów punktowych
  • Nadawanie symbolom kolorów na podstawie przydzielenia do gradientowej skali
  • Nadawanie punktom kolorów na podstawie danych RGB z kolumny arkusza danych

 • Pozostałe zmiany
  • Opcja przesunięcia słupków błędów pod symbolem na wykresie liniowym/punktowym
  • Możliwość odwrócenia kierunków osi na wykresie trójkątnym
  • Opcja resetowania właściwości wycinków wykresu kołowego do ustawień domyślnych
  • Automatyzacja: możliwość dodawania i edytowania tekstu przy użyciu komend MathText
  • Automatyzacja: możliwość wskazania pliku z danymi w przypadku otwierania pliku GRF z brakującymi danymi