Rodzaje licencji
Formy wykorzystania
Formy dostawyAby maksymalnie dostosować nabywane przy zakupie prawo użytkowania produktu do potrzeb użytkownika, oferowane są różne typy licencji w zależności od sposobu instalacji i aktywacji produktu oraz od statusu nabywcy.

Rodzaje licencji

Licencja dla 1 użytkownika (Single-user)

Forma licencji przeznaczona dla jednego użytkownika, do instalacji na jednym komputerze. Każda zakupiona licencja ma przypisany unikalny numer seryjny (product code). Licencja objęta jest rocznym kontraktem serwisowym (Maintenance). Wyłącznie aktywny kontrakt uprawnia do aktualizacji oprogramowania. Użytkownik może przenosić licencję użytkowania programu na różne komputery dokonując dezaktywacji z poziomu programu i aktywacji na innym komputerze. W danej chwili licencja może być aktywna wyłącznie na jednym komputerze. Licencja tego typu wykorzystywana w celach edukacyjnych nosi nazwę Single User University.

Licencja sieciowa (Concurrent-use)

Licencja sieciowa typu Concurrent-use umożliwia instalację programu na dowolnej liczbie komputerów znajdujących się w sieci lokalnej, przy jednoczesnym użytkowaniu maksymalnie przez tyle osób na ile została wykupiona. Licencja zarządzana jest przez managera licencji, kontrolującego liczbę jednoczesnych uruchomień programu. Licencja ta dostępna jest dla min. 2 jednoczesnych użytkowników/stanowisk.

Edycja studencka

Program Grapher oferowany jest w specjalnej cenie dla studentów i doktorantów, którzy udokumentują swój status przesłaniem kopii ważnej legitymacji studenckiej. Licencja daje prawo użytkowania programu przez okres jednego roku. Po roku prawo użytkowania wygasa, a student może zakupić kolejną roczną licencję. Licencja może być wykorzystywana wyłącznie w celach związanych z procesem edukacyjnym.

NOWOŚĆ: Licencja uczelniana (Educational Site license)

Licencja Educational Site License jest licencją edukacyjną typu Concurrent-Use, przeznaczoną specjalnie dla uczelni wyższych. Gwarantuje pracownikom i studentom ogólnouczelniany dostęp do korzystania z oprogramowania w celach naukowo-badawczych i dydaktycznych (co najmniej 500 równoczesnych użytkowników). Umowa w ramach licencji Site zawierana jest na okres 3-ech lat. Istnieje możliwość nabycia na mocy jednej umowy (ze znaczącymi zniżkami) licencji jednego, dwóch lub trzech produktów firmy Golden Software (Surfer, Grapher, Strater).

Uaktualnienie do najnowszej wersji programu (Upgrade)

System dystrybucji programu Grapher uległ zmianie w grudniu 2016 roku. Programy zakupione wcześniej były identyfikowane przez Serial number, a licencje kupowane począwszy od grudnia 2016 mają przypisany identyfikator w formie klucza produktu Product key. Dla produktów posiadających Serial number można zakupić uaktualnienie do najnowszej wersji. Licencje, które mają przypisany Product key są aktualizowane automatycznie w okresie ważności kontraktu serwisowego.

Formy wykorzystania

Cele edukacyjne

Zakup licencji w celach edukacyjnych wiąże się z jej wykorzystaniem wyłącznie w celach dydaktycznych i naukowych przez pracowników szkół i uczelni. Cele edukacyjne wykluczają zastosowanie programu do realizacji prac komercyjnych.

Uwaga: Wszystkie licencje nabywane ze zniżką edukacyjną wymagają podpisania ze strony uczelni/szkoły stosownych oświadczeń dla producenta lub podpisania umowy w przypadku zakupu licencji uczelnianej Educational Site license.

Firma Gambit COiS Sp. z o.o. jako jedyna w Polsce posiada autoryzację producenta, firmy
Golden Software Inc. do sprzedaży licencji typu Educational Site License.


Cele komercyjne

Licencja wykorzystywana w celach komercyjnych może być używana przez użytkownika w dowolnym celu, jeśli jest on zgodny w wymogami umowy licencyjnej producenta. Charakter użytkownika nie ma znaczenia.

Edycja studencka

Licencja tego typu może być użytkowana wyłącznie przez osoby uczące się (uczniowie, studenci, doktoranci) i wyłącznie w celach związanych z ich procesem kształcenia.


Formy dostawy

Dostawa elektroniczna

Zakupiona licencja dostarczana jest w formie elektronicznej. Na adres e-mail użytkownika programu wysyłane są linki do pobrania pliku instalacyjnego programu oraz identyfikator licencji (Product key), niezbędny przy instalacji programu. Dla zestawu Plus dodatkowo dostarczany jest przesyłką kurierską polskojęzyczny podręcznik użytkownika.

Kontrakt serwisowy

Zawarty w cenie zakupu nowej licencji kontrakt serwisowy wygasa po roku. Serwis może być odnowiony przez zakup wyłącznie kontraktu serwisowego. Jeśli licencja ma charakter bezterminowy, to zakup jest wyłącznie formą transakcji odnotowaną w bazie użytkowników producenta i nie są potrzebne żadne działania ze strony użytkownika. Jeśli licencja była ograniczona czasowo, to wygasa po upływie okresu ważności.

  • Kontrakt serwisowy

    Roczny kontrakt serwisowy, to forma usługi, która gwarantuje między innymi bezpłatne aktualizacje programu do najnowszej wersji.