Różne aspekty pracy z programemRóżnicowanie symboli na wykresie punktowym na podstawie danych

Program Grapher pozwala stworzyć wykres punktowy zawierający różnorodne symbole. Symbole mogą się powtarzać cyklicznie w ramach określonej grupy lub mogą być indywidualne definiowane dla każdego punktu na podstawie danych w kolumnach lub wierszach.Modyfikowanie szerokości słupków

Program daje możliwość tworzenia wykresów o zadanej szerokości słupków. Szerokość ta może być: stała (określana procentowo oraz w jednostkach projektu), lub pobierana ze zmiennej (wyrażona procentowo – zależna od wartości w kolumnach, wyrażona w jednostkach kartki lub wyrażona w jednostkach osi wykresu). Połączenie opcji ustalania szerokości słupków z opcją wypełniania kolorami daje użytkownikowi szerokie możliwości tworzenia atrakcyjnych wykresów słupkowych.Wczytywanie opisów z arkusza

Często arkusze danych zawierają opisy, które można wykorzystać w ramach tworzonego wykresu. Grapher umożliwia wczytanie opisu bezpośrednio z komórki arkusza, dzięki czemu wszelkie zmiany w arkuszu automatycznie są nanoszone na wykresie.Dodawanie połączeń etykiet z punktami

Każda etykieta opisująca punkt na wykresie może być połączona z punktem za pomocą linii, co pozwala zachować czytelność wykresu, nawet w przypadku dowolnego przesunięcia etykiet.Przekształcanie wykresów 2D w 3D i 3D w 2D 

Grapher pozwala na konwersję wykresów dwuwymiarowych w trójwymiarowe lub odwrotnie dzięki komendzie wstążki narzędziowej Graph Tools + Convert + Graph to 2D/3D

2D: 3D:Możliwość zapisywania szablonów
W programie Grapher można tworzyć szablony zawierające zapisane ustawienia poszczególnych obiektów wizualizacji. Aby utworzyć szablon, należy sporządzić wykres, dopasować jego ustawienia dla potrzeb użytkownika, następnie wykonać operację zapisu jako szablonu, który będzie możliwy do wykorzystania w przyszłości.Aby pracować na utworzonym szablonie należy wybrać w menu File + New + Plot from Template.