Nowości w Grapher 11


I. Tworzenie wykresów pierścieniowych 2D

Wykres pierścieniowy jest nowym typem wykresu statystycznego. Wszystkie kategorie w wykresie pierścieniowym są wyrażone jako procenty całości, podobnie jak w wykresie kołowym. Wykresy pierścieniowe mogą być łączone by łatwiejsze było porównanie pomiędzy danymi.


II. Tworzenie wykresów pierścieniowych 3D

Wykresy pierścieniowe trójwymiarowe są bardzo podobne do wykresów pierścieniowych 2D, za wyjątkiem tego, że są wyświetlane w 3D i nie mogą być łączone. Kształt wykresu i wysokości torusa mogą być zmieniane.


III. Tworzenie wektorowych wykresów polarnych

Wykresy polarne są wykresami wartości kąta i promienia. Występują dwa typy polarnych wykresów wektorowych, które mogą być tworzone w biegunowych układach współrzędnych:
  • 1. wektory, które wychodzą z punktu startowego na określoną odległość pod określonym kątem
  • 2 . wektory, które łączą dwa punkty.

Wektorowe wykresy polarne mogą być połączone z innymi wykresami polarnymi. Można modyfikować wszystkie parametry wykresu, w tym kolor linii i styl strzałek.IV.Tworzenie trójkątnych diagramów klas

Do diagramów trójkątnych występujących już we wcześniejszych wersjach programu wprowadzono możliwość dodania czwartej zmiennej i wyświetlenia danych jako wykresu klas. Linie mogą łączyć punkty, mogą być dodawane etykiety, a jakakolwiek część wykresu może być edytowana. Klasy mogą być tworzone z kolumn tekstowych lub z kolumn numerycznych.V. Tworzenie wykresów klas bazując na liczbach lub tekście

Nowa własność wykresów klas pozwala aby wszystkie klasy na wykresie były tworzone z liczb lub tekstu. Tekstem może być dowolna zmienna, taka jak prawdopodobieństwo klasyfikacji, nazwa grupy lub nazwy naukowe. Możliwa jest zmiana symboli dla każdej grupy do każdej pożądanej właściwości. Liczbę symboli klasy zwiększono do 300.

VI. Zależność między osiami

Zależność między osiami pozwala jednej z nich kontrolować część innej osi .Oś kontrolująca może kontrolować położenie, skalowanie, rozstaw znaczników osi, odległości i długość osi zależnej. Oś zależna jest zawsze odległa o pewną liczbę jednostek strony od osi kontrolującej i jest ona również zawsze pewnym procentem długości osi kontrolującej. Ograniczenia mogą być wyrażone przez dowolną funkcję matematyczną, tak, że wiele jednostek może być wyświetlanych na wykresie. To sprawia, że edytowanie wykresu jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.VII. Tworzenie skumulowanych histogramów

Za pomocą jednego przycisku wyboru ("Display as cumulative plot") można przekształcić histogram (2D lub 3D) w histogram skumulowany, w którym wartość cechy w każdym przedziale jest powiększona o sumę wartości poprzednich przedziałów.VIII. Zaawansowane słupki błędu

Słupki błędów wyświetlają informacje o jednym zestawie danych w całym wykresie. Ale trend słupków błędów także pomaga analizować trendy danych. Teraz, z rozszerzonymi możliwościami słupków błędów w programie Grapher, dla dodatnich i ujemnych wartości mogą być wyświetlane różne informacje statystyczne.IX. Export krzywych dopasowania ze zdefiniowanym przez użytkownika rozstawieniem danych i ograniczeniami

Nie wszystkie dane da się łatwo dopasować nawet w kilku krokach. Czasami konieczne jest przekształcenie danych. Łatwym sposobem na osiągnięcie tego w programie Grapher 11 jest dodanie i eksportowanie krzywej dopasowania.

X. Pełna kontrola danych data/czas

W programie Grapher 11 wprowadzono rozszerzenia w zakresie wizualizacji danych typu data/czas. Obecnie wszystkie dane typu data/czas mogą być wyświetlane na tym samym wykresie. Chodzi tu przede wszystkim o dane BC/BCE (czyli "przed Chrystusem"/"przed naszą erą") lub AD/CE ("Anno Domini"/"Naszej ery"). Wystarczy wpisać dane w arkuszu, ustawić pożądany format i utworzyć wykres. Wszystkie dane są wyświetlane w odpowiedniej, zgodnej z chronologią kolejności. Można używać dowolnego języka, preferowanego formatu data / czas aby uzyskać wymagany wykres.

XI. Zapamiętywanie ostatnio używanych ustawień eksportu

W programie Grapher 11 możliwe jest zapamiętanie poprzednio używanych ustawień i formatu eksportu. Grapher 11 zapisuje automatycznie format i wszystkie ustawienia dla każdego pliku. Pozwala to zaoszczędzić czas przy eksportowaniu danych.

XII. Obliczenia statystyczne na określonym zakresie danych.

W programie Grapher 11 można dokonywać obliczeń statystycznych:
  • na określonym zakresie danych,
  • na zbiorze, z którego można wykluczyć zakres danych,
  • na zbiorze, z którego można wyłączyć pojedynczą wartość
W Grapher 11 możliwy jest teraz wybór zakresu danych, na których mają być następnie przeprowadzone obliczenia statystyczne.

XIII. Zwiększona kompatybilność plików

  • Import i eksport wszystkich popularnych formatów.
  • Nowe formaty importu danych obejmują SEG-P1 i DXF.
  • Możliwy jest eksport wykresów bezpośrednio do plików SVG co ułatwia udostępnianie wykresów w internecie.
  • Udoskonalono wiele innych formatów eksportu i importu.
  • Kompresja plików PDF, plików CSV z danymi rozdzielonymi średnikiem, eksport razem z granicami stron dla rastrowych i wektorowych plików PDF.


XIV. Przekształcanie tekstu, pustych wartości i liczb

Nowa funkcja arkusza pozwala transformować dane zapisane jako tekst lub puste wartości na potrzebne do pracy liczby. Teraz edycja danych jest łatwiejsza niż kiedykolwiek.

XV. Nowe okno powitalne

Nowością w wersji 11 jest też okno startowe, które pojawia się każdorazowo po uruchomieniu programu.