Nowości w Grapher 12


I. Możliwość grupowania skumulowanych wykresów słupkowych

W celu porównywania danych pochodzących z wielu źródeł lub danych zróżnicowanych w obrębie jednego źródła wprowadzono możliwość tworzenia skumulowanych, przylegających do siebie wykresów słupkowych. Ustawienie wykresów obok siebie umożliwia użytkownikowi w łatwy sposób porównać określone cechy opisujące dane.
II. Opcja odwracania kolejności wpisów w legendzie

W przypadku, gdy poszczególne elementy legendy są umieszczone w niepożądanej kolejności, użytkownik może jednym poleceniem odwrócić kolejność wpisów.
III. Wyświetlanie elementów legendy tylko dla widocznych na wykresie danych

Nowa wersja umożliwia użytkownikowi edycję legendy bez usuwania danych. Wystarczy wybrać polecenie, aby tylko widoczne dane na wykresie były uwzględniane w legendzie. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy korzystając ze zbioru danych nie ma potrzeby wykorzystywania wszystkich rodzajów danych.
IV. Kolory na wykresach odwołują się do określonych wartości danych

Oprogramowanie Grapher 12 umożliwia wyszczególnianie pewnych części wykresów, by podkreślić dane wartości. Możliwe jest stosowanie różnych kolorów, a także gradacji kolorów zarówno w odniesieniu do osi x oraz osi y.

V. Opcja tworzenia wykresów funkcji x = f(y)

Nowością w programie Grapher 12 jest możliwość tworzenia wykresów funkcji, gdzie X jest zmienną zależną. Możliwe jest tworzenie pionowych linii prostych, wypełniania obszarów między funkcjami w celu podkreślenia ważnych danych na wykresie. Użytkownik ma możliwość tworzenia dowolnych funkcji matematycznych z wielu predefiniowanych równań.


VI. Poziome wykresy skrzynkowe z wąsami

Grapher 12 umożliwia prezentowanie danych statystycznych w postaci wykresów skrzynkowych w położeniu pionowym oraz poziomym, w zależności od potrzeb użytkownika. Rysunek pudełka uzupełniany jest po obydwóch stronach odcinkami zwanymi wąsami.

VII. Efektywniejsza kontrola wartości czasu oraz daty

Użytkownik ma możliwość wyświetlania daty oraz godziny w dowolnym formacie. Jeżeli na zdefiniowanej liście nie ma formatu, który jest potrzebny, w łatwy sposób można go stworzyć.

VIII. Automatyczne rozpoznawanie ustawień regionalnych komputera

Aplikacja Grapher 12 potrafi rozpoznać formaty daty oraz czasu wykorzystywane w krajach na całym świecie. Domyślne formaty systemu Windows są automatycznie wczytywane w programie firmy Golden Software.

IX. Możliwość zmiany ścieżek plików dla wszystkich arkuszy

W przypadku, gdy wykorzystuje się ten sam projekt, a istnieje konieczność przenoszenia plików do nowych katalogów, nie ma już potrzeby oddzielnego przypisywania poszczególnych wykresów, obiektów tekstowych lub osi do nowego pliku danych. W nowej wersji można za pomocą jednego polecenia zmienić wszystkie odwołania arkusza dla nowego katalogu.


X. Dodatkowy wymiar w przypadku trójskładnikowych wykresów

Trójskładnikowe diagramy wyświetlają informację trzech zmiennych. Wykresy te wykorzystywane są powszechnie wśród specjalistów zajmujących się naukami o Ziemi. Stosowane są w celu prezentowania względnej częstości występowania różnych minerałów w próbce. W nowej wersji programu Grapher na diagramie można dodać dodatkową czwartą, a nawet piątą zmienną. Kolory mogą wskazywać na jedną zmienną, a rozmiar punktów na kolejną.
XI. Możliwość dodawania tytułu do skali kolorów

Poprzez dodanie tytuł do paska skali kolorów, użytkownik programu szybko zrozumie trendy wyświetlane na wykresie. W przypadku skomplikowanych projektów, w których wykorzystywanych jest większa liczba pasków skali, tytuł skali umożliwia identyfikację do jakich cech odnosi się dana skala.XII. Mobilność tytułów i zawartości legend

W programie Grapher 12 istnieje możliwość dowolnego przemieszczania legendy.XIII. Wykorzystywanie skryptów bezpośrednio z paska wstążek

W nowej wersji wprowadzono opcję dodawania skryptów do paska zadań. Jest to szczególnie przydatne dla użytkowników programów Grapher, którzy często wykorzystują ten sam proces do tworzenia wykresów.XIV. Nowe oraz ulepszone funkcje importu:

 • obsługa plików ECW
 • dodano możliwość importowania danych z plików: LiDAR LAS, LAZ, GPX, MapInfo MID
 • ulepszono funkcje importowania plików AutoCAD DXF
 • podczas importowania plików MrSID wprowadzono możliwość wybierania części grafiki
 • obsługa większej liczby rodzajów obiektów dla formatu MapInfo MIF
 • ulepszono import tekstu oraz symboli dla wszystkich formatówXV. Nowe oraz ulepszone funkcje eksportu:

 • dodano możliwość eksportowania wszystkich informacji o wykresie do arkusza danych ASCII
 • eksport wektorów PDF obejmuje warstwy
 • ulepszono format GSI, w celu usprawnienia eksportu grafik z aplikacji Grapher do pozostałych programów firmy Golden Software
 • ulepszono wzory oraz kolory wypełnienia we wszystkich typach plików
 • ulepszono eksport do plików w formacie SVG poprzez możliwość otrzymania pliku wyjściowego w mniejszym rozmiarze
 • ulepszono eksport do plików EMF oraz WMF poprzez zwiększenie rozdzielczościXVI. Wzbogacony interfejs użytkownika:

Producenci oprogramowania, wychodząc z założenia, że nie powinno się tracić czasu na szukanie właściwego polecenia lub opcji, nadal dążą do tego, by korzystanie z programu Grapher było jak najefektywniejsze. Niektóre z usprawnień interfejsu użytkownika obejmują:
 • wszystkie ikony poleceń posiadają efektywniejsze kolory oraz rozmiary
 • ulepszono powitalne okno dialogowe
 • rozszerzono opcje domyślne typów wykresów
 • ulepszono funkcjonalność arkusza (szybsze sortowanie, poprawione statystyki, zapis do pliku Excel z kilkoma, osobnymi arkuszami)