Nowości w wersji 13
 • Nowe rodzaje wykresów i ulepszenia w istniejących wykresach


  Program został wyposażony w diagram Pipera stosowany głównie do wizualizacji jakości wody. Do wykresów 2D dodano nowe rodzaje dopasowania krzywych oraz poszerzony został zestaw parametrów statystycznych opisujących jakość dopasowania.
 • Łatwość obsługi i większa intuicyjność interfejsu


  Zmodyfikowany moduł Graph Wizard ułatwia tworzenie wykresów. Zmieniona organizacja wstążki narzędziowej dzięki czemu użytkownik zyskał bardziej intuicyjny dostęp do procedur programu. Zmiany w organizacji parametrów w oknie managera własności pozwalają na łatwiejsze odszukanie parametru odpowiadającego za określony element rysunku.
 • Ulepszenia w procedurach edycji obiektów


  Zmiany w tym zakresie to przede wszystkim nowy wygląd i poszerzone możliwości edytora obiektów tekstowych, nowe style kreślenia linii oraz rozszerzone możliwości procedury Free Rotate.
 • Zmiany w procedurach importu danych i nowe procedury języka skryptowego

  Wersja 13 daje możliwość importu kilku nowych formatów danych, a w zakresie jeżyka skryptów automatyzacji dodane zostały nowe procedury dla wprowadzonych nowych funkcjonalności programu w zakresie tworzenia wykresów.