Nowości w Grapher 8
 • Nowe wykresy i zmiany w wykresach istniejacych


  Wprowadzony został wykres typu Radar Plot znany też pod nazwą Star Plot. Znaczące zmiany wprowadzone zostały w histogramach oraz w wykresach liniowych 2D.
 • Powiększenia jako dodatkowy obiekt na rysunku


  Wprowadzone zostały dwa mechanizmy powiększania wybranego fragmentu rysunku z dodaniem nowego obiektu do projektu. W pełni edytowalny nowy obiekt jest powiększeniem wybranego fragmenu.
 • Atrybuty obiektów


  Wprowadzono atrybut przeźroczystości koloru dla obiektów liniowych i powierzchniowych, typ radialny wypełnienia gradientowego, bogatszy zestaw deseni wypełnienia obszarów oraz zmodyfikowane procedury wyboru kolorów predefiniowanych oraz definiowania kolorów własnych.
 • Zmiany w interfejsie użytkownika i opcje jego modyfikacji

  Rozbudowane zostały niektóre paski narzędziowe, dodana pozycja Tolls w menu głównym oraz wprowadzono opcje modyfikacji menu i zawartości pasków narzędziowych.
 • Zmiany w opcji Digitize


  Opcja Digitize uwzględnia więcej niż dwie zmienne niezależne (np. diagram trójkątny) podczas procesu zapisu współrzędnych punktów do okna digitalizacji.