Zasady pomocy technicznejPomoc techniczna ze strony firmy udzielana jest wyłącznie legalnym użytkownikom programów zakupionych w Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp.z o.o. Firma Gambit świadczy pomoc wszystkim Polskim użytkownikom w razie problemów w czasie użytkowania programu.

Zasady ogólne:
 • Firma Gambit udziela pomocy technicznej legalnym użytkownikom produktów firmy Golden Software Inc.
 • Osoba zwracająca się o pomoc techniczną zobowiązana jest podać numer licencji używanego programu i w razie konieczności udokumentować legalność jej posiadania.
 • Problem należy zgłosić na stronie naszego serwisu technicznego

  www.gambit.net.pl/serwis

  .
 • W zgłoszeniu usterki lub problemu muszą być podane następujące informacje:
  • nazwa programu, numer wersji, środowisko pracy
  • numer licencji i dane zarejestrowanego użytkownika
  • opis problemu, w miarę możliwości powinny być załaczone pliki, które pozwolą odtworzyć w naszej firmie sytuację awaryjną opisywana w zgłoszeniu